Teateranmeldelse.dk

Tilbage til forsiden

 

Terrorsagen som teater
af Henriette Cohen Simonsen

 

Den 13. nævning
Teater Momentum - Odense
Spilleperiode: 28. februar 2008 – 29. marts 2008

Aktuel, kritisk og ordrig fremstilling af terrorsagen fra Vollsmose
Kan man dømme personer for handlinger, de endnu ikke har begået? Er man ikke længere uskyldig, indtil det modsatte er bevist? Er oplysninger fra én civil agent nok til at fælde dom i en retssag?

Dette er alvorlige spørgsmål, som publikum får rum til at reflektere over i et nyskrevet og højaktuelt drama om sagsforløbet i terrorsagen fra Vollsmose. Det er vedkommende teater, som giver os mange faktuelle oplysninger om de involverede.

Forestillingen sætter spørgsmålstegn ved, om vi med terrorlovens § 114 har sat retssikkerheden for den enkelte over styr. Den 13. nævning er forestillingens fiktive konstruktion: den gennemsnitsdansker på 39,9 år, der skal finde frem til de objektive kendsgerninger i sagen fra Vollsmose.

Der stilles skarpt på nogle områder og begivenheder, som absolut er meget relevante at få frem i lyset. Den civile agent lider af posttraumatisk stress efter et overfald men vurderes af PET til at være en troværdig person, og hans oplysninger tillægges afgørende betydning i sagen. Forsvarerne får kun adgang til en meget censureret del af sagsakterne fra PET. De anklagede fortæller deres historie om langvarige ophold i isolation og brutale anholdelser, og vi får oplysninger fra anklagerne, der fortæller om det bevismateriale, som blev fundet i lejlighederne: bl.a. kunstgødning og acetone, som bruges til fremstilling af det ustabile sprængstof TATP. Synsvinklen er i korte perioder også lagt hos den almindelige dansker, som får pustet liv til sin angst, når hun/han ser en fremmed med rygsæk i bussen eller på gaden. Er det mon en terrorist?

Forestillingen har fået lavet en ganske vellykket scenografi med en gigantisk reol i baggrunden fyldt med ringbind. Her findes sagsakterne, som jævnlig stilles frem og tilbage i et mere eller mindre desperat forsøg på at finde fakta frem. Det er også i denne reol, der er opstillet små videoskærme, som leverer billeder til forestillingen. Visuelt fungerer dette som en flot dramatisk ramme om en forestilling, hvor det faktuelle og ordrige ellers spiller den største rolle. Netop dette kan man godt diskutere det hensigtsmæssige i. En gang imellem er det som om skuespillere (og måske publikum..?) næsten mister pusten over at huske alle de fakta omkring anholdelser, anklagede, terrorremedier, kronologiske forløb, datoer og klokkeslæt. Jeg tror ikke budskabet ville gå tabt ved lidt færre ord til fordel for lidt mere kropsligt teater.

Den 13. nævning er dog absolut et besøg værd. På Momentum i Odense får du indblik i nogle forhold fra sagen, som medierne sjældent leverer på samme nuancerede facon. Det er nødvendigt teater til tiden.
 

Instruktør: Moqi Simon Trolin

Scenograf: Lea Burrows Produktionsleder og lysdesigner: Raphael Solholm Videodesign Ditte Haarløv Johnsen Medvirkende: Ernesto Piga Carbone, Iben Dorner, Marie Vestergård Jacobsen, Jesper RiefensthalJesper Riefensthal, Marie Vestergård Jacobsen, Ernesto Piga Carbone og Iben Dorner
(Foto: Malene Nors Tardrup)


 

ww.teateranmeldelse.dk                  Ansvarlig Bjarke Eijgendaal                           kontakt: teater@teateranmeldelse.dk